Anoniem solliciteren: de 3 voordelen en 3 tegenargumenten

Anoniem solliciteren

Recentelijk is een aantal Nederlandse gemeentes gestart met een experiment op de arbeidsmarkt: anoniem solliciteren. Dit werd gedaan omdat het discriminatie op basis van afkomst, geslacht of leeftijd tegen zou gaan. Een groot probleem in Nederland volgens een aantal politieke partijen.
Er valt natuurlijk ook veel voor te zeggen. Als werkgevers niet in staat zijn vooroordelen te laten botvieren op een kandidaat, is de kans groot dat er een andere kandidaat wordt gekozen dan wanneer alle gegevens bekend zijn. Bedrijven zijn genoodzaakt om puur op basis van cv vaardigheden en ervaring iemand uit te nodigen. Maar ook de tegenargumenten bevatten waarheden. Dus ben jij van plan om een sollicitatie de deur uit te doen en wil je de proef op de som nemen? Lees de onderstaande argumenten over de voordelen van anoniem solliciteren dan eens goed door.

Anoniem solliciteren: de voordelen

Hieronder vind je een aantal argumenten die het anoniem solliciteren aanmoedigen. Deze argumenten zijn geformuleerd op basis van testresultaten en verwachtingen.

1. Er hangt geen label aan je

Helaas blijkt uit verschillende onderzoeken in diverse Europese landen dat de kans om aangenomen te worden of uitgenodigd te worden op een gesprek kleiner is wanneer je een vrouw bent, tot een minderheid behoort of een handicap hebt. Deze conclusie is uiteraard niet positief. Anoniem solliciteren zou dit, tot op zekere hoogte, kunnen tegengaan.
Wanneer je een anonieme sollicitatie plaatst, ben je in staat om alle mogelijke vooroordelen tijdens deze eerste stap te elimineren. De focus ligt daardoor helemaal op wat jij in huis hebt. Dit is natuurlijk ook waardevol voor werkgevers. Uiteindelijk is een bedrijf ook op zoek naar een werknemer die precies aansluit op de gevraagde competenties. Een win-winsituatie toch?

2. De testresultaten zijn positief

Studies in o.a. Nederland, Zweden en Duitsland laten zien dat de kans om uitgenodigd – en uiteindelijk aangenomen – te worden met ruim 8% vergroot wanneer minderheidsgroepen of vrouwen anoniem solliciteren. Dit betekent dat voor deze groepen anoniem solliciteren zeker het proberen waard is.
Ook leeftijdsdiscriminatie wordt tegengegaan door middel van anoniem solliciteren. Bedrijven zijn toch vaak op zoek naar jonge werknemers. Simpelweg omdat deze groep gevoelsmatig het minste risico vormt voor het bedrijf (ziekte) en vaak goedkoper is. Maar de kans dat bedrijven hiermee zeer geschikte kandidaten misgelopen is erg groot. Ervaring en kennis blijken vaak ondergeschikt aan goedkope krachten. Let er wel op dat het ervaringsniveau op een cv je leeftijd alsnog kan verraden.

3. De drempel om te solliciteren is verlaagd

Een groot voordeel van anoniem solliciteren is de verlaagde drempel om een sollicitatie te versturen. Zeker voor werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond blijkt anoniem solliciteren een prettige mogelijkheid om te solliciteren. De drempel om te solliciteren lag voorheen een stuk hoger en is met de introductie van anoniem solliciteren aanzienlijk verlaagd omdat men niet gelijk afgerekend wordt op afkomst.
Het blijkt ook dat mensen met een migratieachtergrond sneller geneigd zijn te solliciteren op een functie wanneer het bedrijf openstaat voor anonieme sollicitaties. Dit is alleen maar positief voor de arbeidsmarkt, omdat meer werkzoekenden zich hierdoor aanbieden en de diversiteit hiermee sterk toeneemt.

Anoniem solliciteren: wat zijn de voordelen?

Anoniem solliciteren: de tegenargumenten

Er zijn ook een aantal tegenargumenten met betrekking tot anoniem solliciteren. Ook hier vind je argumenten die gebaseerd zijn op praktijkvoorbeelden en aannames.

1. Het sollicitatiegesprek blijft deel van het proces

Na een anonieme sollicitatie volgt alsnog een persoonlijk gesprek. Hierdoor is er nog steeds ruimte voor discriminatie op de arbeidsmarkt maar verplaatst het zich van het cv naar het sollicitatiegesprek. Het probleem blijft hiermee in stand en anoniem solliciteren is daarmee en overbodige stap.
Dit argument is voornamelijk gebaseerd op het idee dat het probleem bij de bron aangepakt moet worden. Anoniem solliciteren wordt namelijk door veel mensen gezien als een verzachtend middel, maar zeker niet als oplossing van arbeidsmarktdiscriminatie.

2. Niet in alle markten even effectief

Er zijn gelukkig ook veel bedrijven die ‘positief discrimineren’. Dit betekent dat ze actief op zoek zijn naar werknemers met een niet-westerse achtergrond, oudgedienden of vrouwen. Diversificatie dus. Maar dit is niet mogelijk wanneer een kandidaat anoniem solliciteert. Zonde, vinden veel tegenstanders van anoniem solliciteren.
Een goed voorbeeld van een markt waarin positief gediscrimineerd wordt is de IT-markt. De man-vrouwverhouding in deze markt is namelijk gigantisch uit balans. Veel IT-bedrijven kiezen er daarom voor om actief op zoek te gaan naar vrouwelijke ontwikkelaars of specialisten. Iets wat niet kan wanneer er anoniem gesolliciteerd wordt.

3. Een anonieme sollicitatie kan averechts werken

Anoniem solliciteren is zeer waarschijnlijk pas écht effectief wanneer alle kandidaten die reageren op een functie dit anoniem doen. Een anonieme sollicitatie te midden van persoonlijke cv’s en sollicitatiebrieven kan ervoor zorgen dat een bedrijf voorkeur geeft aan een kandidaat waarvan de gegevens bekend zijn.
Aangezien je als kandidaat waarschijnlijk niet voor niets anoniem solliciteert, is de kans groot dat een bedrijf hier ook bij stilstaat. Hoe oneerlijk het ook is, ook met een anonieme sollicitatie kan er gediscrimineerd worden op basis van achterdocht en tekort aan informatie.
Anoniem solliciteren tegenargumenten

Weeg je beslissing goed af

Arbeidsmarktdiscriminatie is helaas nog steeds een probleem in Nederland, en anoniem solliciteren is misschien slechts een pleister op de wond. Vooroordelen zitten diepgeworteld in de Nederlandse arbeidsmarkt en zijn daarom niet makkelijk uit te roeien. Maar anoniem solliciteren is een stap in de goede richting en brengt zeker voordelen met zich mee.
Dus sta jij op het punt om te solliciteren? Lees de bovenstaande argumenten nog eens goed door en beslis zelf of je dit anoniem wilt doen, of niet. Of test het zelf door beide mogelijkheden uit te proberen!

Tags: , ,

Laat je vacaturetekst gratis checken

Gratis vacaturecheck

Zo vind je sneller de juiste mensen

  • Gratis tips van specialisten
  • Pakkende vacaturetekst
  • 12+ jaar ervaring

Laat je vacaturetekst checken

Plaats je vacatures op &Work