Vrouwen in de ICT: developsters, waar zijn jullie?

vrouwen in de ICT

Dat de man-vrouwverhouding in de ICT-wereld scheef is, wisten we al. Maar hoe scheef is deze verhouding en waar komt dit door? En misschien nog wel interessanter: gaat dit eigenlijk ooit veranderen?
Op dit moment is de man-vrouwverhouding bij de meeste IT-bedrijven ongeveer 90% tegenover 10%. In weinig andere sectoren is het percentage vrouwen zo laag. Dat er op dit moment minder vrouwen dan mannen een ICT-opleiding doen is een feit. Het is daarom ook niet gek dat de verhouding op de werkvloer niet 50/50 is. Maar dat het percentage vrouwen in de ICT omhoog moet, daar zijn de meeste organisaties het wel over eens. Er wordt daarom naar gestreefd om de verhouding binnen vijf tot tien jaar op 70/30 te krijgen. Waarom dan pas? Omdat het moeilijker blijkt dan gedacht.

Hollandse cultuur

Een van de redenen dat er minder vrouwen zijn die in de ICT (willen) werken, is dat deze sector in Nederland nog altijd geassocieerd wordt met mannen. Vrouwen denken bij voorbaat al dat zo’n functie niks voor hen is. In tegenstelling tot landen als Oekraïne, Servië en Roemenië, maar ook Spanje en Italië. Daar wordt IT gezien als een van de meest aantrekkelijke sectoren om te werken. Ook voor vrouwen. De vertegenwoordiging van vrouwen op bijvoorbeeld technische universiteiten is daar ook veel hoger dan in ons masculiene landje. En dat is natuurlijk in het bedrijfsleven ook terug te zien. Het is dus domweg mede bepaald door onze cultuur en ons beeld van de ICT dat het aantal vrouwen in deze sector aan de lage kant is.

Mannenwereld

Met de verhouding 90/10 kan wel gesteld worden dat de ICT-branche nogal een mannenwereld is.  Dit krijg je er niet zo een-twee-drie uit, terwijl dit ook een van de redenen is dat vrouwen er niet zo snel voor kiezen om in de ICT te gaan werken. Een eindeloze kringloop dus.

De reden dat vrouwen zich misschien liever niet in deze mannenwereld begeven, kan zijn dat sommige mannelijke bedrijven een vrij hoog machogehalte hebben. Er is dan sprake van enorme onderlinge competitie wat vaak ook weer stress met zich meebrengt. En we hoeven er niet over te liegen dat vrouwen hiervoor vaak iets gevoeliger zijn dan mannen, dus erg aantrekkelijk is dit niet voor de dames.

Vrouwelijk coderen

Naast het feit dat vrouwen misschien zelf niet de behoefte voelen om de ICT in te gaan, is er ook nog de vraag: kunnen vrouwen het eigenlijk wel? Zeker wel! The Guardian schrijft over een onderzoek dat is gedaan onder medewerkers van GitHub. Toen zij mochten kiezen uit twee verschillende codes, een geschreven door een man en een door een vrouw, bleek dat er toch een lichte voorkeur was voor de code die door een vrouw was geschreven. Maar dit was alleen het geval wanneer de codes anoniem werden voorgelegd. Van de werknemers die wel te zien kregen welke door een man en door een vrouw gemaakt waren, koos de meerderheid toch voor de code gemaakt door een vent (The Guardian, 12-02-2016). Ook hierin is de gedachte dat ICT iets mannelijks is dus aanwezig.

Feminine touch

Waar veel organisaties en ICT’ers het over eens zijn, is over het feit dat vrouwen goede designers of front-end developers zijn. Dames hebben nou eenmaal een bepaald gevoel voor stijl of oog voor vormgeving, dat ze hierbij bijzonder goed kunnen gebruiken. Dit betekent natuurlijk niet dat mannen hier absoluut niet geschikt voor zijn, of dat vrouwen slecht zijn als back-end developer. Maar het is goed om te weten dat veel IT-bedrijven de waarde inzien van een feminine touch.

vrouwen in de ICT

Dus wat nu?

Nu is het zaak om vrouwen de ICT-branche in te lokken en om mensen met twijfels ervan te overtuigen dat dit een goed idee is. De gedachte dat een ICT-functie meer iets voor mannen is, moet veranderen. Hiervoor zijn al verschillende initiatieven genomen. Zo hebben Oracle, IBM, Microsoft, Cisco, VHTO en NWO het Platform DIT (Diversiteit in ICT) opgericht om het aandeel vrouwen in de ICT te vergroten. En voor bedrijven die meer vrouwen op de werkvloer willen hebben, is er ‘High Potential Women’. Een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de zoektocht naar vrouwelijke ICT-leidinggevenden. Ook vanuit scholen en opleidingen zou de ICT-sector meer gepromoot kunnen worden onder vrouwen.

Go girls!

Al met al is het dus een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat de man-vrouwverhouding in de ICT behoorlijk ongelijk is. Het zou kunnen dat het deels ligt aan het feit dat het nu vooral een mannenwereld is. Sommige aspecten hiervan kunnen vrouwen afschrikken. Maar de voornaamste reden is waarschijnlijk toch nog wel het stoffige beeld dat we in Nederland hebben van een ICT’er. In onze cultuur wordt een ICT-functie toch vooral gezien als een functie voor mannen. Als we er met zijn allen wat meer voor openstaan dat ook vrouwen passen in deze sector en dit ook meegeven aan de jongere generaties, dan komen er vanzelf steeds meer meiden op het idee om een studie in deze richting te doen.

Tags: ,

Laat je vacaturetekst gratis checken

Gratis vacaturecheck

Zo vind je sneller de juiste mensen

  • Gratis tips van specialisten
  • Pakkende vacaturetekst
  • 12+ jaar ervaring

Laat je vacaturetekst checken

Plaats je vacatures op &Work